Skip to main content

Osteopati
hos Brydes

Vad är osteopati?

Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom och inom osteopatin anser vi att hälsa och livskvalité påverkas både av kroppens funktion och vår omgivning och sammanhang. Människan är en helhet där allting samverkar och vår förmåga att hantera situationer och påfrestningar påverkar hur vi mår. Osteopatin har ett hälsofrämjande perspektiv och är, genom att fokusera på kroppens funktion och de faktorer som skapar hälsa, ett komplement till sjukvården.

Osteopati är en form av manuell medicin som innebär att man använder händerna som redskap i diagnos och behandling. Jag behandlar inte bara det område som gör ont utan försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför besvären har uppstått. Genom att förbättra funktionen påverkas bl.a cirkulationen, det lymfatiska systemet och nervsystemet så att kroppens självläkning kan fungera optimalt. Behandlingen sker utifrån varje persons individuella förutsättningar för att skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående.

Grundprinciper

Osteopatin vilar på fyra grundprinciper. Alla delar av kroppen fungerar på ett integrerat sätt och är beroende av varandra. Om funktionen i en del påverkas så måste resten av kroppen anpassa sig och kompensera för detta vilket kan leda till stelhet, inflammation, smärta och annan påverkan på hälsan. När kroppen är fri från restriktioner så fungerar kroppens självläkande förmåga som bäst. Grundprinciperna kan sammanfattas som:

  • Människan är en enhet.
  • Kroppen är självreglerande och självläkande.
  • Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer.
  • Rationell behandling baseras på dessa principer.

(texten ovan är citat från www.osteopatforbundet.se)

Historien kring osteopati

Osteopatin etablerades i mitten av 1800-talet av läkaren Andrew Taylor Still.
Dr. Still ville förbättra dåtidens medicinska system och studerade ingående människans anatomi (kroppens byggnad) och vad som upprätthåller hälsa. Hans arbete lade grunden till ett nytt medicinskt synsätt där människan ses som en helhet och det primära är att främja hälsan. Den första osteopatskolan, the American School of Osteopathy, öppnades 1892 i Kirksville, Missouri.

Osteopatin blev senare erkänd i alla amerikanska stater och osteopaterna är licensierade läkare med fullständigar rättigheter. Osteopatin har sedan vuxit och spridits över världen.

(texten ovan är citat från www.osteopatforbundet.se)

Vilka tekniker används?

Osteopatin är konsten att arbeta dvs känna och behandla med händerna. 

Tekniker som används inom osteopatins priciper är bl.a.

- Manipulation (HVLA, tekniker som används inom kiropraktik)
- Artikulering / mobilisering (mjukare tekniker för leder)
- Mjukdelsmobilisering (tekniker för behandling av fascia och muskler)
- Deep tissue mobilisering (djupare tekniker för muskler/bindväv)
- MET, PRT, kranial mobilisering m.fl

Läs mer om historien kring osteopati!

Museum of osteopathic medicine

https://www.atsu.edu/museum-of-osteopathic-medicine/