Osteopati
hos Brydes

Vad är osteopati?

Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom och inom osteopatin anser vi att hälsa och livskvalité påverkas både av kroppens funktion och vår omgivning och sammanhang. Människan är en helhet där allting samverkar och vår förmåga att hantera situationer och påfrestningar påverkar hur vi mår. Osteopatin har ett hälsofrämjande perspektiv och är, genom att fokusera på kroppens funktion och de faktorer som skapar hälsa, ett komplement till sjukvården.

Osteopati är en form av manuell medicin som innebär att man använder händerna som redskap i diagnos och behandling. Jag behandlar inte bara det område som gör ont utan försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför besvären har uppstått. Genom att förbättra funktionen påverkas bl.a cirkulationen, det lymfatiska systemet och nervsystemet så att kroppens självläkning kan fungera optimalt. Behandlingen sker utifrån varje persons individuella förutsättningar för att skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående.

Grundfilosofi

Osteopatin vilar på fyra grundprinciper. Alla delar av kroppen fungerar på ett integrerat sätt och är beroende av varandra. Om funktionen i en del påverkas så måste resten av kroppen anpassa sig och kompensera för detta vilket kan leda till stelhet, inflammation, smärta och annan påverkan på hälsan. När kroppen är fri från restriktioner så fungerar kroppens självläkande förmåga som bäst. Grundprinciperna kan sammanfattas som:

 • Människan är en enhet.
 • Kroppen är självreglerande och självläkande.
 • Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer.
 • Rationell behandling baseras på dessa principer.

(texten ovan är citat från www.osteopatforbundet.se)

Historien kring osteopati

Osteopatin etablerades i mitten av 1800-talet av läkaren Andrew Taylor Still.
Dr. Still ville förbättra dåtidens medicinska system och studerade ingående människans anatomi (kroppens byggnad) och vad som upprätthåller hälsa. Hans arbete lade grunden till ett nytt medicinskt synsätt där människan ses som en helhet och det primära är att främja hälsan. Den första osteopatskolan, the American School of Osteopathy, öppnades 1892 i Kirksville, Missouri.

Osteopatin blev senare erkänd i alla amerikanska stater och osteopaterna är licensierade läkare med fullständigar rättigheter. Osteopatin har sedan vuxit och spridits över världen.

(texten ovan är citat från www.osteopatforbundet.se)

Vilka tekniker används?

Osteopatin är konsten att arbeta dvs känna och behandla med mina händer. Torbjörn har utvecklat en otrolig finskänslighet och konst att undersöka och behandla med sina händer.

Innan behandling så undersöks du först, frågor ställs kring dina besvär och din skada. Först därefter görs en medicinsk bedömning.

Den osteopatiska undersökningen omfattar bedömning av hela kroppens funktioner i leder och muskler. Det är inte säkert ditt problem eller din smärta har sin orsak där du upplever den.

I behandling används flera olika behandlingstekniker:

 • HVLA manipulation (många känner igen dessa tekniker från kiropraktiken)
 • Mobilisering / artikulering (cirkulatoriska rörelser av leder för att främja cirkulation och ökad rörlighet.)
 • MET (Muscle Energy Technique, en teknik för att behandla leder, ledkapslar och muskler. Ger förbättrad rörlighet och normal ledfunktion)
 • PRT (Positional Release Technique, vi för den spända och överaktiva muskeln i ett förkortat läge där nervsystemet "nollställs". Detta ger optimal muskelfunktion)
 • Myofaciella tekniker (vi behandlar muskler och fascia där spänningar finns)
 • Cranio sacral terapi
 • Visceral mobilisering

Ytterligare behandlingsmetoder och verktyg

Som komplement arbetar Torbjörn även med en metod som heter Fascial Abrasion Technique vilket är ett speciellt behandlingsverktyg för att behandla framförallt mjukdelarna, fascian och musklerna. Denna metod har han lärt sig från en känd kollega i USA som heter Andy Miller.

Vad behandlar Osteopat Torbjörn?

Torbjörn har jobbat heltid sedan 1:e maj 1997 och gör alltid en noggrann medicinsk bedömning av sina klienter. Om han bedömer att ytterligare medicinska undersökning bör göras skickas patienterna till samarbetande läkare eller husläkare. Det kan vara önskemål om t.ex magnetröntgen eller lab prover.

En ortopedisk undersökning görs alltid tillsammans med den osteopatiska undersökningen.

Smärta i rörelseapparaten:
 • Rygg (som ryggskott, diskbråck mm)
 • Nacke (nackspärr, muskelsmärta mm)
 • Axel/skuldra (inflammationer i senor,slemsäckar, AC led, frusen skuldra mm)
 • Armbåge (tennisarm, golfarm, nervinklämningar)
 • Hand (carpaltunnelsyndrom, lättare artrostumme mm)
 • Bröstrygg (smärta mellan skulderbladen, revbenslåsningar mm)
 • Ländrygg (låsningar, diskbuktningar/bråck, ischias)
 • Höft (höftledssmärta, slemsäcksinflammation, seninflammation, trochanterit mm)
 • Lår (muskelbristningar, muskelspänningar, kramper mm)
 • Knä (menisksmärta, ledbandsskador, senskador, hopparknä, löparknä mm)
 • Underben (benhinneinflammation, seninflammation mm)
 • Fot (hälseneinflammation, hälsporre mm)
Idrottsskador
 • vi är specialiserade i idrottsmedicin och idrottskador)
Huvudvärk
 • migrän
 • spänningshuvudvärk
 • mm

Ring oss om du undrar över just dina besvär och smärtor!

 

Det förekommer att personer utger sig för att vara osteopater eller arbeta med osteopati trots att de inte har adekvat utbildning!

Torbjörn är utbildad under en 5 års utbildning till osteopat DO via International Academy of Osteopathy, en av Europas största utbildare av osteopater. Torbjörn är medlem i Svenska Osteopatförbundet vilket är en kvalitetssäkring av utbildning och kompetens, samt innehav av försäkring.

Kontakt

040-26 80 50
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Besöksadress

Östergatan 4
235 33 Vellinge
design & produktion: SL Development - Hemsidor, grafisk design oct annat