Skip to main content

Fysioterapi
hos Brydes

Fysioterapi

Fysioterapeuter (kallades tidigare sjukgymnaster) arbetar med undersökning och behandling av skador, smärta eller sjukdomar, framförallt det som manifesterar sig i muskler, leder, skelett eller nerver. Från ett hälsoperspektiv ser vi människan som en fysisk, psykisk, social och existentiell helhet.

Information, rörelseanalys, manuella behandlingar och individuellt anpassad träning skapar förutsättningar och i personen en miljö som främjar hälsa och välmående. Eftersom helheten alltid tas i beaktning har fysioterapeuten också goda verktyg för att identifiera och förebygga framtida problematik.
Utifrån klientens önskemål skapar vi tillsammans en behandlingsplan som aktivt utvärderas och justeras.

På Brydes Klinik anser vi att manuella behandlingar har en viktig plats i processen mot att nå målet. Kroppens mjukdelar och biomekanik kan i det initiala behandlingsskedet och av olika anledningar försvåra klientens egna insatser. Vi bedömer därför att det i många fall är kombinationen av manuell medicin, träning och rörelseoptimering som ger mest effekt. Vår egen målsättning är att alltid ligga i framkant när det gäller vilken typ av behandlingsinterventioner vi använder. För att möjliggöra detta håller vi oss ständigt uppdaterade kring det rådande vetenskapliga evidensläget och ser till att detta går hand i hand med den beprövade erfarenheten.

Fysioterapi och OMT
Ortopedisk Manuell Terapi grundades och utvecklades av Freddy Kaltenborn. Historien börjar under 1940-talet. Kaltenborn börjar som sjukgymnast men vänder snart sitt intresse till Cyriax i London och hans arbete kring manuell medicin och manipulationstekniker. Under sent -50 tal och början på -60 talet studerar Kaltenborn vid The British School of Osteopathy and The London College of Osteopathy.


Kaltenborns metod grundar sig med inspiration från följande fundament:
- Fysisk träning, medicinsk träningsterapi, träning inom idrott.
- Ortopedisk medicin (Cyriax och Mennell)
- Kiropraktik (Palmer och Cramer)
- Osteopati (A T Still och Stoddard)
- Kaltenborns originaltekniker i mobilisering

OMT utbildas idag i Skandinavien och flera länder i världen. Det sker på minst Fysioterapeut nivå i Sverige, dvs man måste ha en examen som Fysioterapeut vid universitetet. 

Referens: 

https://www.freddykaltenborn.com/history-of-omt/

IMS - Intramuskulär Stimulering 
Alla kommer någon gång i livet drabbas av mjukdelssmärta eller andra former av smärtor som t.ex huvudvärk, ryggsmärtor, fibromyalgi, whiplash eller överbelastningsskador. Smärtor ger inskränkningar i livskvaliten. 
IMS är en effektiv behandlingsteknik med nålar för att behandla smärta!
Torbjörn och Erik är leg fysioterapeuter och utbildade av leg läkare Ted Johansson i denna behandlingsmetod. Läs mer om grundaren till denna metod: https://www.gunnims.com